Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 2214525

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Slávnostné otvorenie šk.roka 2015/2016 ministrom ŠVVaŠ SR

     Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 2.septembra 2015 (streda) o 8,00 hod. pred budovou školy za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Juraja Draxlera. Otvorenia sa zúčastnia pán primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, vedúca oddelenia školstva MsÚ Kežmarok a zástupcovia štátnej správy Okresného úradu v Kežmarku.

  Program:

 • Rozdelenie žiakov 1.ročníka do tried

  Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste v deň otvorenia šk.roka 2015/2016 prichádzali so svojimi deťmi k triednym učiteľkám 1.ročníka podľa zoznamu rozdelenia detí. Všetci triedni učitelia budú mať tabuľky s označením triedy. Ďakujeme za pochopenie. Vedenie školy

  Zoznam_prvakov_2015-2016_Grundschule.pdf

   

 • Školské potreby pre žiakov 1.ročníka v šk.roku 2015/2016

                                              Zoznam pomôcok pre žiakov 1.ročníka                           

   (žiaci, ktorí neuhradili poplatok 10,- €)                         (žiaci, ktorí uhradili poplatok 10,- €)

 • Školské potreby pre 2.-4.ročník v šk.roku 2015/2016

  ...
 • Čo s letnými prázdninami?

  Mnohí rodičia nemajú možnosť aktívne zamestnať svoje deti počas letných prázdnin tak, aby žiaci nevykonávali aj možnú pochybnú činnosť či nebezpečné aktivity. Tábory sú možno príliš drahé, možno obsadené a vlastná dovolenka je veľmi krátka. Starí rodičia sú možno príliš starí alebo ešte tak mladí,  že samy sú zamestnaní a celú svoju dovolenku nemôžu venovať len vnúčatám.

 • CO očami detí

  Okresný úrad Kežmarok, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, vyhodnotil uplynulý týždeň najlepšie práce výtvarnej súťaže Civilná ochrana očami detí. Cieľom tejto súťaže je prehlbovanie vzťahu žiakov k poslaniu civilnej ochrany, ako aj zistenie skutočnosti, ako žiaci základných škôl ponímajú „živelné pohromy“. Touto cestou patrí poďakovanie aj našim žiakom, ktorí namaľovali zaujímavé práce a následne zaslali odbornej komisii. Žiačka IV.A triedy, Karin Veselá, bola už po druhýkrát ocenená prednostkou okresného úradu za svoju vynikajúcu prácu

 • Školský výlet a exkurzia: ,,Banská Štiavnica a okolie“

  Dňa 12.6.2015 sa žiaci 8.B, 5.C a 5.A zúčastnili výletu a zároveň exkurzie: ,,Banská Štiavnica a jej okolie“. Keďže od rána bolo krásne a horúce počasie, na výlet sme sa o to viac tešili. Po dlhej, ale príjemnej ceste v autobuse, z ktorého sme celou cestou netrpezlivo pozorovali všetko okolo nás, sme prišli do mesta Banská Štiavnica. Toto mesto je zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Starobylé mesto je jedným z najväčších kultúrno- historických klenotov Slovenska. Počas prechádzky mestom sme obdivovali mórový stĺp, zdobiaci historické Námestie svätej Trojice. Naša cesta však smerovala ďalej do malebnej obce Štiavnické  Bane, do ZŠ v Štiavnických Baniach. V ZŠ s MŠ Maximiliána Hellu v Štiavnických  Baniach nás privítal pán riaditeľ Mgr. P.Michal, ktorý nás zároveň previedol po celom areáli školy. Videli sme vertikálnu záhradu, ktorá pozostáva z vysadených rastlín v počte 3 500 kusov, jazierka, prezreli si akvária predstavujúce biotopy dvoch afrických jazier. Navštívili vtáčí areál, voliéru pre papagáje, kde sme nakŕmili ary modrožlté priamo z ruky. Deti tejto školy nám predstavili najstaršie umenie lovu pomocou pernatých dravcov. Táto škola je jediná na svete, kde sokoliarstvo a chov koní je povinný predmet. Po  nádhernom, skoro dvojhodinovom, programe sme sa vybrali do Banského múzea v prírode v Banskej Štiavnici. Expozícia v múzeu predstavuje vývoj rudného baníctva  v stredoeurópskom priestore od stredoveku až po 20 storočie. Čakanie na vstup do podzemnej expozície sme si spríjemnili prehliadkou povrchovej expozície. Pozreli sme si krátky film o baníctve a celí nedočkaví sme sa tešili na vstup do podzemia. Dostali sme prilby, plášte a lampy, keďže v bani je celkom chladno-teplota 8˚C, vlhko a trošku nás poniektorých zaskočila aj tma J. 70 min sme strávili v štôlni Bartolomej, kde nám pán sprievodca porozprával o ťažkom živote baníkov, videli sme banské diela zo 17. až 19. stor., staré banské nástroje a zariadenia, fotky baníkov a spiacich permoníkov. Najcennejším exponátom je podzemný konský ťažný gápeľ z 2. pol. 19. stor. Celý náš výlet bol plný zážitkov a nových vedomostí. Objavovali sme krásu a čaro živej a neživej prírody a spoznali sme iný kút našej krásnej vlasti.

 • Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Kežmarku

  Mesto Kežmarok zorganizovalo dňa 10.6. na Mestskom úrade v Kežmarku Deň otvorených dverí pre žiakov základných a materských škôl. Na tento deň bol pre deti pripravený bohatý program. Žiaci štvrtého ročníka mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do rôznych zákutí mestského úradu a mestskej polície. Zoznámili  sa s  pracovnou činnosťou zamestnancov mestského úradu, boli  privítaní v obradnej sieni a prehliadli si veľkú zasadačku. Vo svojej pracovni prijal žiakov pán primátor, PhDr. Ján Ferenčák. Na neformálnom stretnutí ich oboznámil  so svojou funkciou a úlohami a bol pripravený na mnohé nečakané otázky, ktoré mu žiaci aktívne a so záujmom kládli. Na záver si žiaci mali možnosť prezrieť priestory Mestskej polície, ako i ukážky každodennej práce mestských policajtov. Žiaci tiež nahliadli do operačného strediska, kde je nainštalovaný kamerový systému a príslušníci mestskej polície ukázali žiakom simulovaný odchyt túlavých zvierat, výstroj a výzbroj príslušníka MsP. Touto cestou ďakujeme všetkým zamestnancom MsÚ i príslušníkom MsP, ktorí prispeli k zdarenému priebehu tejto akcie.

 • Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou

  Dočkali sme sa! Deň po MDD (t.j. 2.6. 2015) dostali naši štvrtáci darček v podobe besedy so spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá sa konala v mestskej knižnici v Kežmarku.

  V úvode stretnutia žiaci 4.C predniesli pani spisovateľke báseň, ktorú napísali oni sami o knihe Naša mama je bosorka. Následne nám obľúbená autorka detských kníh porozprávala nielen to, ako sa dostala k písaniu kníh, ale zabavila nás aj príhodami zo svojho súkromia, pretože práve jej blízki a okolie, v ktorom sa pohybuje, sú inšpiráciou k námetom jej kníh. Dozvedeli sme sa, že má veľmi rada zvieratá a nerada píše, ak to vníma ako domácu úlohu, pretože ani tie nemala počas školských rokov rada. Žiaci s radosťou kládli pani spisovateľke rôzne otázky a ona im veľmi úprimne na každú odpovedala. V závere sme si vypočuli úryvok z knihy Dokonalá Klára. Vrcholom besedy bola autogramiáda, spoločné fotenie a srdečné poďakovanie Gabriele Futovej za jej prácu, pretože pri čítaní jej kníh počuť detský smiech a vidieť iskričky v očiach malých čitateľov zo šibalstiev, ktoré stvárajú hlavné postavy a po ktorých v kútiku duše túži každé hravé dieťa a možno i nejeden dospelý.

 • S vďakou našim mamám

  „S vďakou našim mamám“ – tak sa nazývala výstava žiackych prác VII. ročníka krajskej kreatívnej súťaže, ktorú organizovala Špeciálna základná škola v Kežmarku. Konala sa v dňoch 06.05.2015 – 20.05.2015 vo výstavnej sieni Barónka. Aj tento rok sme boli oslovení k spolupráci a prispeli sme detskými prácami na danú tému.

 • Novinky

  Kontakt

  • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
   Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  • riaditeľ školy +421 52 4523983
   zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
   ekonomické oddelenie +421 52 4468640
   zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

  Fotogaléria

  DRUHÁCI TRETIACI ŠTVRTÁCI