Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 2056375

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Ocko, mamka, poďte so mnou do školy!

  Rodina a škola sú dva najvýznamnejšie atribúty pri výchove a vzdelávaní a ich spolupráca je mimoriadne významná súčasť života školy. Snahou našej školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí.

 • India – Z každého rožka troška

  19. mája 2015 našu školu navštívila Mgr. Eva Ohrablová, členka neziskovej organizácie SEEDS. Niekoľko rokov pôsobila ako sprievodkyňa v cestovnej kancelárii, precestovala juhovýchodnú Áziu a Indiu a s deťmi sa podelila o svoje pocity, dojmy, jedinečné zážitky a skúsenosti, ktoré v Indii získala. Tak sme videli, ako sa v Indii cestuje, ako sa stavajú cesty vo výške 4000 m nad morom, aká je tam chudoba, no i „pochúťky priamo z ulice“, spoznali sme nádherné prírodné scenérie, rôznorodosť náboženstiev, zvykov, tradícií, rituálov, navštívili sme Tádž Mahál postavený z bieleho mramoru, cez ktorý presvitá slnko, obdivovali zlatý chrám či mesto mŕtvych a očistné rituály v posvätnej rieke Ganga. Boli sme hosťami na indickej svadbe, ochutnali indickú pochúťku, deti si obliekli tradičné indické oblečenie, zavinuli sa do 9 metrov dlhého sárí.  No India má viac tvárí. Pri pohľade na obrovskú biedu ľudí, ktorí musia žobrať, nemajú pitnú vodu, si deti uvedomili, aké majú šťastie, že žijú v takej bohatej a krásnej krajine, že patria medzi 10% ľudí na našej planéte, ktorým z vodovodného kohútika tečie pitná voda. Ocitli sme sa aj medzi deťmi indickej školy na úpätí  Himalájí. Asi 200 detí od 3,5 roka do 16 rokov každé ráno pred školou spieva národnú pieseň, hymnu, a v modlitbe deti ďakujú svojim bohom, rodičom a učiteľom, že môžu chodiť do školy. Práve tejto škole pomáha slečna Ohrablová, aby nezanikla a aby sa deti učili v lepších podmienkach.  Táto naša „cesta po Indii“ bola veľkým prínosom nielen z hľadiska získavania nových vedomostí a poznatkov z geografie a histórie, ale aj z hľadiska  vlasteneckej, etickej, náboženskej a občianskej výchovy. A práve na tento výchovný aspekt je potrebné v dnešnej zložitej dobe klásť dôraz. Je potrebné viesť deti k tolerancii, vnímaniu odlišností a rôznorodosti iných kultúr a národov,  potrebe pomáhať iným, k solidarite a ľudskému dobru.  Heslo organizácie SEEDS „ inšpirujeme, podporujeme zvedavosť, pomáhame rásť“ touto besedou nadobudlo reálny rozmer.

 • Celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku

  Dňa 15.5.2015 sa päť žiačok našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku v Nitrianskom Pravne. Získali sme aj umiestnenia: Anna Suráková z 8.A sa umiestnila v prednese prózy na 2. mieste a Ema Blaščáková  z 8.A sa umiestnila v prednese poézie na 3. mieste. Dievčatám blahoželáme k úspechu!

 • Jazykový kvet 2015

        Dňa 15.5.2015 sa uskutočnila v Nitre celoslovenská súťaž ,,Jazykový kvet 2015“. Tejto súťaže  sa  zúčastnil aj žiak našej školy. Tretiak Šimon Figlár reprezentoval Prešovský kraj v prednese prózy v nemeckom jazyku. Umiestnil sa na peknom 3. mieste.

       Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie  vynikajúce úspechy.

 • Koncert s nádychom rómskej kultúry, tradícií a zvykov - Kmeťobend

  V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do národného projektu „PRINED- PRojekt INkluzívnej EDukácie”. Súčasťou aktivít národného projektu je okrem iného aj sedem koncertov v štyroch krajoch Slovenska. My sme sa dňa 5.5.2015 zúčastnili práve jedného z nich. Hudobno-zábavný program pripravila populárna skupina Kmeťoband,  ktorá vystúpila spolu s ďalšími rómskymi umelcami.

 • Exkurzia do ZOO v Spišskej Novej Vsi

  Naša škola sa rozhodla zapojiť do programu adopcie zvierat, ktoré ponúka v svojom adoptívnom programe Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi. Pretože chov zvierat je finančne veľmi náročný, rozhodli sme sa pomôcť aj my. V škole sme uskutočnili zbierku a po dohode so ZOO  vybrali kozu kamerúnsku ako adoptované zviera na jeden rok. Čiastočnou úhradou ročných nákladov na výživu tak aj my pomôžeme pri chove súčasných zvierat v ZOO. Našich chránencov boli pozrieť žiaci 6.A a 6.B triedy, v rámci biologickej exkurzie ZOO Spišská Nová Ves dňa 29. 4. 2015. Na vlastné oči sa presvedčili, že sa zvieratkám vynikajúco darí a rodinka sa rozrástla. Napočítali až troch nových potomkov a nezabudli sa s nimi aj vyfotografovať. Deti si z exkurzie odniesli množstvo zážitkov a s touto peknou myšlienkou pomoci zvieratkám chcú pokračovať aj budúci rok.

 • Umelecký prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

           Dňa 24.4.2015 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Žiaci sa na túto súťaž svedomito pripravovali, ale postúpiť mohol len jeden súťažiaci v kategórii poézie a jeden  v kategórii próza.

          Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do vyššieho kola – okresného kola.

 • Kvíz venovaný prof. Alfredovi Groszovi

  25. marca 2015 sa na pôde našej školy uskutočnil kvíz venovaný životu a dielu profesora Alfreda Grosza. Na toto podujatie prijali pozvanie aj vzácni hostia, Ing. Karol Gurka - prednosta Mestského úradu v Kežmarku, pán Ladislav Bednár, ktorý pred dvadsiatimi piatimi rokmi stvárnil postavu profesora Alfreda Grosza v dramatickom pásme M. Chomu " Človek so zlatým srdcom", pán Ľubomír Ksiažek - bývalý ochranca lesov v severnej časti Belianskych Tatier, topograf a historik Tatier. Pozvanie ďalej prijali aj MvDr. Gabika Fullopová - prekladateľka, dcéra prvého chatára na Kežmarskej chate, pani Viera Hessová - horolezkyňa a pani Ľudmila Barčáková - nadšená turistka, bývalá učiteľka.

 • 22. marec 2015 – Svetový deň vody

  Dňa 20.3.2015 sme si pripomenuli Svetový deň vody.  V priebehu týždňa sme vyhlásili súťaž o najoriginálnejšiu nástenku na tému voda. Deti boli naozaj šikovné a nápadité. Vytvorili originálnu a nápaditú výzdobu. Na 1. mieste sa umiestnila trieda 5.C, na 2. mieste trieda 5.A a na 3. mieste 7.C. 

  Taktiež  sme začali pracovať na výzdobe vybraných priestorov školy, v ktorých sa Deň vody uskutočnil. Nápadov na výzdobu bolo neúrekom  a spoločnými silami vznikla krásna výzdoba.

 • Čítanie pre štvrtákov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

Fotogaléria