Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 1896018

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Oznámenie o zápise do 1. ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

  oznamuje,

  že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

  pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční

  v dňoch 9. a 10. februára  2015

  od 8:00 hod. do 16:00  hod.

 • Novoročné blahoprianie

  Milí žiaci, vedenie školy, pedagogický zbor a všetci zamestnanci ZŠ – Grundschule vám prajú v novom roku 2015 veľa zdravia, šťastia a úspechov v škole aj osobnom živote. Prvý polrok sa čoskoro skončí a my veríme, že všetci vyčaríte svojim rodičom úsmev a spokojnosť na ich tvári pri vašom polročnom hodnotení. Nezabúdajte, že získané vedomosti na našej škole vám vydláždia cestičku k prijatiu na strednú školu a neskôr mnohým z vás aj na vysoké školy. Prajeme vám, aby ste ako doteraz,  radi chodili do tejto školy, aby ste mali radi svojich učiteľov, aby vám naša škola bola naďalej vašim druhým domovom.

 • Predškoláci na Dni otvorených dverí

  Vo štvrtok 11. decembra sa vyše 100 predškolákov z MŠ Severná, MŠ Cintorínska, MŠ Sníček, MŠ Možiarska, MŠ Kuzmányho a MŠ Malý Slavkov so svojimi pani učiteľkami zúčastnilo „predškoláckeho dňa otvorených dverí“. Deti hneď vo vestibule školy privítali dievčatá  6. ročníka, ktoré sa im venovali počas ich návštevy v škole.

 • Pytagoriáda

  V dňoch 10. a 11. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, kde žiaci mali možnosť preukázať svoje matematické a logické myslenie. Záujem o matematiku prejavilo až 119 žiakov 3. – 8. ročníka. Víťazi budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v dňoch 16. – 17. 3. 2015.

  Úspešní riešitelia školského kola:

  3. ročník: Šimon Figlár, Rastislav Mašlonka

 • Voľné pracovné miesto

  ZŠ - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu  - učiteľ pre primárne vzdelávanie, nultý ročník. Bližšie informácie - volne_prac.miesto_-_nulty_rocnik(1).doc

 • Divadelná tehlička

  20 . - 22.novembra sa vo Svite konal 2. ročník celoslovenského  literárno-dramatického súťažného festivalu Divadelná tehlička.

         Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 250 žiakov a študentov  z celého Slovenska. Divadelnej porote predsedal Mgr.art. Peter Weinciller, divadelný režisér a umelecký vedúci  divadla Teatro Colorato  Bratislava , literárnej porote predsedala PhDr.Dagmar Rusnáková,metodička pre umelecké slovo pri Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

 • Informatická súťaž - iBobor

  V piatok 14.novembra sa uskutočnila celoslovenská súťaž iBobor, kategória “bobríci” pre 3.a 4.ročník ZŠ. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 31 žiakov. Medzi úspešných riešiteľov logických úloh sa prebojovalo 8 žiakov našej školy. Svoje sily si môžete zmerať v archíve úloh a viac sa dozvedieť o súťaži na www.ibobor.sk.

 • Projektové vyučovanie "Súčasné osobnosti mesta Kežmarok"

  Dňa 29.októbra 2014 sa uskutoční v priestoroch tunajšej školy projektové vyučovanie na tému - "Súčasné osobnosti mesta Kežmarok". Tento rok sme sa rozhodli oboznámiť žiakov so životom a tvorbou PhDr. Nory Baráthovej.  

              Priebeh projektového vyučovania začíname príhovorom riaditeľa a úvodným slovom o literárnej práci PhDr. Nory Baráthovej, spisovateľky a historičky mesta Kežmarok. Uvedené slávnostné otvorenie začíname o 9,oo hod. v telocvični školy, na ktorom sa zúčastnia všetci žiaci 2.stupňa. Od 10,oo hod. prebehne prezentácia na uvedenú tému jednotlivými triedami, ktoré zhliadnu žiaci nižších ročníkov a pozvaní hostia. Predpokladaný záver je o 12,oo hod. 

 • Európsky deň jazykov

  Zapoj sa s nami do osláv Európskeho dňa jazykov na našej škole.

  Prvý stupeň

  animals1.ppt

  Die_Tiere.ppt

 • Voľné pracovné miesto - asistent učiteľa

  V zmysle § 11a  zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch, Základná škola-Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach  PRINED__asistent_ucitela.doc

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

Fotogaléria