Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 2317644

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia, učitelia a žiaci stredných škôl, ako každoročne tak aj v tomto školskom roku dovoľujeme si vás pozvať  na projektové vyučovanie "Hrady a zámky na Slovensku". Na krátkych vystúpeniach žiakov 6.-9.ročníka sa oboznámite s históriou hradov na Slovensku. V dvoch triedach si prezentácie môžete zhliadnuť a vypočuť aj v nemeckom jazyku. pozvanka-Hrady_a_zamky_na_Slovensku.pdf

 • Our successful students / Naši úspešní žiaci

  26. ročník Olympiády z anglického jazyka pokračuje pre našich žiakov veľmi úspešne.

  Mário Budzeľ, žiak 9.B sa umiestnil na 2. mieste v kežmarskom okrese.

  Kristián Anovčin, žiak 7.B sa umiestnil na 1. mieste v kežmarskom okrese.

 • Milí rodičia,

  dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu našich aktivít. Opäť je tu príležitosť presmerovať 2% z dane za rok 2015, ktorú ste už zaplatili (alebo zaplatíte) štátu, v prospech niektorého občianskeho združenia.  Medzi oprávnenými prijímateľmi 2% z dane je aj naša organizácia – OZ „Hradná škola“. Naším cieľom je, aby sa deti, navštevujúce našu školu, vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí, a  tiež  podporovať športové a kultúrne aktivity vašich detí.  Uisťujeme Vás, že sa budeme usilovať o účelné použitie takto získaných prostriedkov.

 • Zvýšiť záujem o štúdium cudzích jazykov, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v anglickom jazyku, oboznámiť sa s tradičnými vianočnými jedlami partnerských škôl, ako i nájsť si nových priateľov – to sú ciele nášho projektu v rámci programu elektronických partnerstiev škôl eTwinning. Žiaci štvrtého a piateho ročníka sa v novembri zoznámili so žiakmi partnerských škôl z Poľska, Talianska a Španielska výmenou zoznamovacích listov. Následne sa rozbehla príprava tradičných vianočných jedál. Do vianočnej pošty priložili žiaci aj vlastnoručne pripravené pohľadnice. V januári si partnerské školy vyberú jeden alebo viac vianočných receptov partnerských škôl a pripravia si novoročné pohostenie. Vyvrcholením projektu bude medzinárodná kniha vianočných receptov.

 • Aj matematika nás baví!  - povedali si žiaci 3. – 8. ročníka. V dňoch 8. a 9. decembra 2015 si prišli zmerať svoje sily a porovnať sa so svojimi rovesníkmi v školskom kole Pytagoriády. Súťažilo sa nielen vo vedomostiach, ale aj v rýchlosti počítania. Súťaž spočívala v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút, a to bez použitia kalkulačky, matematických tabuliek, či iných pomôcok. Každý správny výsledok  bol hodnotený jedným bodom. V prípade, že získali minimálne 10 bodov  a skončili prácu skôr, za každé 4 ušetrené minúty mohli získať ďalšie body.

 • Šport a zábava. V takomto duchu sa niesla prvá decembrová sobota na našej škole. Túžobné očakávanie príchodu Mikuláša si žiaci skrátili pekným vystúpením žiakov školy. Mikuláša s anjelmi a čertom privítali aj prváci a druháci, ktorí mu predviedli krátky program. Mikuláš im za vystúpenie poďakoval a prisľúbil sladké odmeny. Športová časť  dopoludnia prebehla vo veľmi radostnej atmosfére. Rodičia sa zabavili a strávili so svojimi deťmi príjemné dopoludnie. Zároveň sa chceme poďakovať nie len pani učiteľkám za organizáciu akcie, ale aj všetkým rodičom za sponzorské dary a koláčiky, ktorými uľahčili a skvalitnili zorganizovanie tejto akcie.

 • Milí rodičia.

  Zimné obdobie je čas, na ktorý sa tešia hlavne deti. Je to čas najkrajších sviatkov roka, kedy by mala byť rodina spolu. Na našej škole sa stalo krásnou tradíciou Mikulášske športové dopoludnie, kde súťažia deti spolu s rodičmi. Cieľom akcie je zabaviť sa, zasúťažiť si a rozžiariť očká Vašich detí a možno aj Vám pripomenúť bezstarostnosť detských čias.

 •  

   

   

   

  - súťažiaci :  8.A : Baluchová, Budzáková, Krzysiková, Potočná, Schmidtová

            8.B : Hlinková, Gurka

            8.C : Bekešová

            9.A : Blaščáková, Hajková, T.Chripková

 • V dňoch 1. – 6.11.2015 sa päť žiakov z triedy 5.A zúčastnilo na projekte Kinderwerkstatt v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici. Projekt každoročne usporadúva Karpatskonemecký spolok na Slovensku a vedie ho umelec Helmut Bistika z Medzeva. Cieľom je zdokonalenie sa detí v nemeckom jazyku, kreatívna tvorba, rozvoj fantázie, tvorivosti, individuálna a skupinová práca, nadviazanie nových priateľstiev. Tohtoročnou témou bolo „Hranie rolí“. Deti si mali vybrať jednu rozprávkovú postavu a potom spoločne zahrať divadlo. Popri nacvičovaní divadla maľovali obrazy, vyrábali zvieratká a rôzne figúrky z kartónu, podnikali výlety do okolia – Vysoké Tatry, Kežmarok, Poprad. Okrem našej školy sa na projekte zúčastnili aj školy z Chmeľnice, Medzeva, Bratislavy, Nitrianskeho Pravna a Gelnice.

 • Dňa 28.10.2015 sa žiaci VI.A, VI.B a VI.C zúčastnili exkurzie do Levoče pod dohľadom pani učiteľky Nahalkovej, pani učiteľky Galíkovej a pani učiteľky Koščákovej.

  Navštívili sme Chrám sv. Jakuba s najvyšším oltárom na svete, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla. Navštívili sme taktiež radnicu, v ktorej sme videli miestnosť kata, miestnosť notára a miestnosť, kde sa stretávala mestská rada.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

Fotogaléria