Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 1208175

Novinky

 •  Vstup do priestorov školy od 19.4.2021

  Vyhláška č.187 ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 NARIAĎUJE podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona ZAKÁZAŤ VSTUP OSOBÁM, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

  Vstup do priestorov budovy školy na prezenčné vzdelávanie majú len:

  1.Zamestnanci ZŠ-Grundschule, ktorí spĺňajú podmienky vstupu podľa § 2 ods. 5 písm. a), b), c), e), j) uvedenej vyhlášky.

 • Prezenčné vzdelávanie žiakov 8.-9. ročníka

  S účinnosťou od 19.apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8.-9. ročníka. Podľa vývoja epidemiologickej situácie v okrese Kežmarok by mali o týždeň neskôr 26.4.2021 nastúpiť na vyučovanie aj piataci až siedmaci. Vyučovanie pre ôsmakov a deviatakov začína o 8:00 hod. podľa doterajšieho rozvrhu hodín a vyučuje sa 5 hodín denne. Všetci pedagogickí zamestnanci sú prítomní v škole, kde budú vyučovať prezenčne prítomných žiakov a dištančne ostatné ročníky, ktoré ostávajú doposiaľ doma. Každý žiak, ktorý sa zúčastní prezenčnej formy vzdelávania musí predložiť potvrdenie o negatívnom testovaní, alebo doklad, ktorý potvrdzuje výnimku z testovania. Zároveň, jeden z rodičov v Edupage potvrdí svoju negatívnosť vo vyhlásení zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (8a), alebo akýmkoľvek spôsobom sa preukáže triednemu učiteľovi o negatívnom testovaní či výnimke z testovania. Platnosť testu rodiča i žiaka je 7 kalendárnych dní. Po nástupe na prezenčnú formu sa najbližší piatok v týždni môžu žiaci testovať kloktacím testom po informovanom súhlase rodiča priamo v škole. Prvý týždeň sa kladie dôraz na adaptovanie žiakov v školskom prostredí a kolektíve, ako aj opakovanie a upevňovanie učiva. Žiaci sa môžu prihlásiť na odoberanie stravy do 16.4.2021 (piatok) do 12:00 hod. u administratívnej pracovníčky školskej jedálne na čísle 0908 745 161 alebo skolska.jedalen@grundschule.sk . Ak sa rodič či žiak neotestuje, nebude môcť takéto dieťa nastúpiť na prezenčné vyučovanie. Žiak môže mať os

 • Zápis prvákov

  Elektronická prihláška k zápisu detí do 1.ročníka v šk. roku 2021/2022

  Vážení rodičia, bližšie informácie nájdete v prílohách.

 • Navýšenie počtu hodín žiakov 2.stupňa

  Vážení rodičia, milí žiaci, keďže nepoznáme priebeh ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie a možnosť nástupu žiakov 2.stupňa na prezenčnú formu vzdelávania, vedenie školy po prerokovaní s pedagogickým zborom rozhodlo o navýšení indikatívnej záťaže žiakov počas ďalšieho dištančného vzdelávania. Od 1.apríla 2021, žiakom 2.st. pribudnú hodiny z jednotlivých predmetov hlavných vzdelávacích oblastí, avšak ich počet nebude vyšší ako je určený v učebných rámcových plánoch našej školy pre jednotlivé ročníky. Posilníme počty hodín matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazyk a ďalších predmetov (mimo výchov). Upraví sa rozvrh pre jednotlivé triedy a zmení sa aj časový harmonogram hodín. V prípade nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania, umožnime žiakom testovanie kloktaním, pokiaľ rodičia predložia informovaný súhlas. V opačnom prípade sa žiaci 2.stuňa testujú bežným antigénovým testom. Budúci týždeň zverejníme upravený rozvrh a rozpis vyučovacích hodín pre 5.-9.ročník.

 • Všetkovedko - súťaž

  V utorok 1. decembra 2020 sa 23 odvážlivcov, žiakov 2. až 4. ročníka, pustilo do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí života. Museli zvládnuť otázky z matematiky, slovenského a anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej a výtvarnej výchovy, informatickej a dopravnej výchovy. Na výsledky a hlavne diplomy a ceny si museli tento rok počkať o čosi dlhšie kvôli pandémii. No oplatilo sa. Tento rok sa do súťaže zapojilo vyše 18 tisíc detí zo Slovenska.

  Najlepší výsledok dosiahla Janka Briksiová z 2.B triedy, získala titul Všetkovedko školy, keďže sa umiestnila na krásnom 3. mieste spolu so 123 žiakmi z celého Slovenska.

 • Jarné upratovanie

  "Je čas vybrať metly,
  staré lístie odpratať
  a novú jar privítať.
  Bude zo mňa azda,
  celkom dobrý gazda."

  Vykuklo slniečko a my, deti 1. a 2. oddelenia ŠKD sme sa s nadšením pustili do upratovania školského dvora. Bez hundrania sme si nasadili rukavice a vyzametali každý kút školského ihriska, na ktorom sa tak radi spolu hráme. Vyzbierali sme odpadky a správne ich vytriedili. Okrem príjemného pocitu z vykonaného dobrého skutku sa potešili aj naše brušká. Naše pani vychovávateľky si s nami upiekli PIZZU. Bolo na nás, aké suroviny použijeme a zhodli sme sa.
  Bola to veľká zábava

 • 2% z dane

  Vážení rodičia, naši sympatizanti.

  Veľmi si ceníme Vašu pomoc a v mene OZ „Hradná škola“ ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám prejavili dôveru a darovali 2% z daní za rok 2019 pre naše občianske združenie.

  Radi by sme touto cestou povedali, že všetkým Vám patrí naše veľké ĎAKUJEME.

  Dovoľujeme si Vás aj tento rok osloviť s prosbou o podporu našich aktivít. Opäť je tu príležitosť presmerovať 2% z dane za rok 2020 v prospech niektorého občianskeho združenia. Medzi oprávnenými prijímateľmi 2% z dane je aj naša organizácia – OZ „Hradná škola“. Naším cieľom je, aby sa deti, navštevujúce našu školu, vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí, a tiež podporovať športové a kultúrne aktivity vašich detí. Uisťujeme Vás, že sa budeme usilovať o účelné použitie takto získaných prostriedkov.

 • Pomoc vtáčikom

  Zima vbehla za vrátka,
  vyplašila vtáčatká.
  Sneh sa sype, vietor hudie,
  čo len s nami teraz bude?
  Nezhyniete, moji malí,
  kŕmidlo sme na strom dali.

  V zimných mesiacoch si našu pozornosť zaslúžia aj vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto spríjemňujú pobyt v prírode svojim štebotaním. O ich vzhľade, spôsobe života a vhodnej potrave sme sa rozprávali aj v ŠKD. Počas prechádzky sme pozorovali vtáctvo v našom okolí. Vyrobili sme kŕmidlá, ktoré sme rozvešali v miestnom parku. Hrali sa naše obľúbené pohybové hry - Lastovičky, Kukučky a kreslili sýkorky. Takto tematicky sme ozdobili aj našu školskú nástenku, veď sa pozrite.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti bez prílohy

  Z dôvodu ochrany osobných údajov, rodičia zasielajú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti bez prílohy o negatívnom teste. Od 8.3.2021 škola umožňuje prístup všetkým žiakom 1.stupňa na prezenčnú formu vzdelávania tak, ako bolo doposiaľ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

  odhlasovanie z obedov - pani Lucia Birošíková 0908 745 161, mailom: jedalen@grundschule.sk

  číslo účtu - Školský klub detí: SK78 1111 0000 0066 1910 1005
  číslo účtu - Školská jedáleň: SK15 1111 0000 0066 1910 1072
  e-mail: riaditel@grundschule.sk, zastupca@grundschule.sk

Fotogaléria

Právne informácie