Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 2988186

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Ako každoročne, aj túto zimu sa žiaci 7.ročníka našej školy zúčastnili pobytového lyžiarskeho výcvikového kurzu. Aj keď počasie nebolo vždy ideálne, takmer všetci účastníci zvládli základy lyžovania a tí najzdatnejší sa zdokonalili v technike zjazdového lyžovania. Počas osobného voľna si žiaci mohli zahrať bowling, vyšpliechať sa v plaveckom bazéne, zasúťažiť si medzi družstvami v rôznych disciplínach. Záverečný večer patril vyhodnoteniu aktivít a rozlúčkovej diskotéke. Všetci žiaci boli ocenení za zvládnutie techniky lyžovania. Najlepší v pretekoch obdŕžali nielen odmenu ale aj diplom. Výsledky v pretekoch a samostatné lyžovanie žiakov môžete vidieť na odkazoch nižšie.

 • Ďakujeme vynikajúcemu lektorovi Johnovi Grahamovi, že sa tento kurz stal každoročným podujatím na našej škole. Žiaci mali možnosť “spíkovať“ päť hodín počas troch dní. Ubehlo to raz, dva. Ale čas, keď je nám dobre, vždy letí rýchlo.

  Ďakujeme a o rok dovidenia.

  Many thanks and see you next year.

 • Výsledky školského kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – 1.kategória

  Poézia :

  1.miesto : Soňa Brejková 3.A

  2.miesto : Izabela Mašteníková 2.A

  Denis Griglák 4.A

  3.miesto : Natália Bialončíková 3.A

  Valentína Zelinová 4.A

  Próza :

  1.miesto : Kristína Hanesová 2.C

  2.miesto : Peter Gurka 2.B

  Laura Lešková 4.A

  3.miesto : Alžbeta Leščinská 2.A

  Nelly Danielčáková 2.C

 • Zatiaľ čo celý svet sleduje úspešných športovcov na zimnej olympiáde, naši žiaci úspešne reprezentujú a získavajú cenné kovy v predmetových olympiádach.

  Marcel Debre (7.B) sa umiestnil v okresnom kole OAJ na 4. mieste a Zaira Záremská (9.A) po víťazstve v okresnom kole získala prvenstvo aj v krajskom kole a postúpila do celoslovenského kola!!!.

  Jej súpermi boli desiati víťazi zo všetkých okresov Prešovského kraja. OAJ je vlastne “šesťboj“. Zaira musela zvíťaziť v šiestich disciplínach: gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, tvorba príbehu a role play. Víťazstvo v okresnom kole znamená aj postup na celoslovenské kolo do Bratislavy. 27. 3. budeme Zaire držať palce, aby vynikla aj medzi ôsmimi najlepšími na Slovensku.

 • Slávici z lavice je spevácka súťaž, kde sa žiaci základných škôl prezentujú spevom moderných piesní slovenských i zahraničných interpretov. Dňa 14. februára 2018 sa v Kežmarku konalo okresné kolo tejto súťaže, na ktorom našu základnú školu reprezentovali: Terezka Garstková (2.C), Frederika Oravcová (6.A) a Veronika Uličná (7.A). Dievčatá podali pekné spevácke výkony. Najviac sa darilo najmladšej Terezke, ktorá obsadila vo svojej kategórií 2. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme!!!

 • Hviezdoslavov Kubín, celoštátnu súťažnú prehliadku v recitácii, pozná snáď každý. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy na Slovensku je niekedy naozaj náročná. Naši žiaci to však nevzdali a 7.2.2018 zabojovali o postup do obvodného kola. Žiaci druhého stupňa súťažili v dvoch kategóriách: 5. - 6. ročník a 7. – 9. ročník.

  Najúspešnejší recitátori:

  2. kategória (5.- 6. ročník)

  Poézia

  1. miesto: Tomáš Štefaňák (6.A)
  2. miesto: Agáta Goč
 • Dňa 13. februára 2018 sa v priestoroch Mestskej knižnice Kežmarok uskutočnilo okresné kolo 25. ročníka súťaže v recitácii slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Žiačka III.A triedy, Soňa Brejková, je jednou z našich úspešných recitátorov, ktorí našu školu v tento deň reprezentovali. Vo svojej kategórii sa umiestnila na krásnom 1. mieste. Soničke za mimoriadne úspešnú reprezentáciu srdečne ďakujeme a držíme jej palce, aby sa jej darilo aj v krajskom kole v Prešove.

 • Testovanie žiakov prenáša na deti veľkú zodpovednosť ale aj značný stres. Čo najlepšie výsledky chcú dosiahnuť samotní žiaci, očakávajú to od nich učitelia ako aj ich rodičia. Porovnávanie medzi jednotlivými školami nie je vždy úmerné vynaloženej práci učiteľov a úsiliu žiakov. Výsledky testovaní ovplyvňuje viacero faktorov (pomoc rodičov pri príprave dieťaťa na vyučovanie, sociálno-znevýhodnené prostredie žiaka, žiaci so špeciálno-vzdelávacími potrebami a podobne). Naši piataci aj v tomto školskom roku dosiahli nadpriemerné výsledky v rámci slovenského priemeru a to v slovenčine o 1,1% a v matematike o 4,5% nad celoslovenský priemer. Vedenie školy to pozitívne hodnotí, nakoľko naši žiaci sú zameraní na vyučovanie nemeckého a anglického jazyka už od 1.ročníka a pritom musia zvládnuť všetko učivo iných predmetov ako aj žiaci ostatných škôl.

 • Milí rodičia,

  dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu našich aktivít. Opäť je tu príležitosť presmerovať 2% z dane za rok 2017, ktorú ste už zaplatili (alebo zaplatíte) štátu, v prospech niektorého občianskeho združenia. Medzi oprávnenými prijímateľmi 2% z dane je aj naša organizácia – OZ „Hradná škola“. Naším cieľom je, aby sa deti, navštevujúce našu školu, vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí, a tiež podporovať športové a kultúrne aktivity vašich detí. Uisťujeme Vás, že sa budeme usilovať o účelné použitie takto získaných prostriedkov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

Fotogaléria

Právne informácie