Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 3115573

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V sobotu 12.mája 2018 ráno Slovenský rozhlas odvysielal detskú reláciu „Školský zvonček“. Dve milé panie moderátorky, Martina Bačová a Iveta Vaculová, navštívili našu školu, aby sa porozprávali so žiakmi a učiteľmi ako sa im v tejto škole pracuje, darí a aké starosti prežívajú. Aj touto cestou sa chceme RTVS poďakovať za prezentáciu našej školy v médiách a prajeme im veľa ďalších úspešných relácií. Celú ukážku rozhlasového vysielania si môžete vypočuť tu:

 • Riaditeľstvo ZŠ – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok oznamuje zákonným zástupcom budúcich prvákov, že Rozhodnutia o prijatí do 1. ročníka ZŠ a Rozhodnutie o doklade povinnej školskej dochádzky si môžu vyzdvihnúť v dňoch 21.05.2018 do 30.06.2018 v čase od 7:30 do 15:00 v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy alebo na ekonomickom úseku.

 • Začiatkom mája dosiahol výrazný úspech v prednese poézie Filip Kuzma z 9.A. V silnej konkurencii recitátorov z Prešovského kraja sa v 3. kategórii umiestnil na krásnom 2. mieste. Odborná porota vyzdvihla vysokú úroveň zvládnutia veľmi náročného Hviezdoslavovho eposu a ocenila Filipov talent, interpretačné schopnosti a záujem o tvorbu jedného z našich najväčších básnikov.

  Blahoželáme a Filipovi prajeme, aby bol v recitovaní úspešný i na strednej škole.

 • Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale - Mc Donald’s Cup, do ktorého postúpili naši žiaci ako víťazi obvodného kola v Lendaku. Pre zlé počasie organizátor presunul turnaj do mestskej športovej haly. Hneď v prvom zápase sme sa stretli s neskorším víťazom turnaja so ZŠ s MŠ Nižnou bránou. V napínavom zápase sme prehrali o jeden gól 1:0. Ďalšie zápasy sme najtesnejším rozdielom vyhrali. S Lendakom 3:2 a so ZŠ s MŠ Sv. Kríža 2:1. V celkovom poradí sme obsadili pekné 2. miesto.

  Školu reprezentovali: H. Barla, J. Zgraja, K. Juhászová, M. Pirhala, M.Štancel, D. Šterbák, M. Zgraja, T. Miškovič, K. Grinvalská, K. Novák, M.Krajanec, A. Grinvalská

 • V školskom roku 2017/2018 nám žiaci opätovne spravili radosť. Výsledky v uvedených ročníkov boli nadpriemerné oproti slovenskému priemeru. Bližšie informácie si môžete pozrieť tu:

 • O apríli sa hovorí, že je to bláznivý mesiac, ale verím, že nebude pre Vás novinkou ani to, že apríl je tiež mesiac lesov. Lesov, ktoré sú domovom nielen pre stromy, ale i pre mnohé iné rastliny a samozrejme veľké množstvo menších či väčších živočíchov. Apríl ako mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Lesy znamenajú pre nás veľmi veľa, hlavne vieme, že sú to pľúca našej Zeme.

  Aj žiaci prvého až štvrtého ročníka sa počas tohto mesiaca venovali tejto téme. Začalo to besedou s lesným pedagógom TANAPU, ktorý žiakom pútavou formou priblížil život zvierat vo Vysokých Tatrách. Ukázal modely životného prostredia bobrov, svišťov a iných lesných živočíchov.

 • V posledných dňoch dostali naši žiaci jedinečnú príležitosť učiť sa trochu inak. V rámci dejepisu sme navštívili s deviatakmi a ôsmakmi Kežmarský hrad. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavého z histórie Kežmarku počas 2. svetovej vojny, o osude židovského obyvateľstva, deportáciách či koncentračných táboroch. Následne sme si na dejepisnej vychádzke pozreli miesta, o ktorých sme sa dozvedeli, v realite súčasnosti. Šiestaci mali zasa možnosť prežiť hodinu v hrade s pani archeologičkou a etnografičkou, ktorá im porozprávala o histórii, zvykoch, tradíciách Spiša, o osídlení a obyvateľstve. Deti mali možnosť vidieť rôzne spišské kroje, obrovskú maľovanú mapu Spiša, ale i to, ako sa spracúval ľan či ako žilo v minulosti panstvo na Spiši. Utvrdili sme sa v tom, že náš región je nesmierne bohatý nielen na prírodné krásy, kultúrno-historické pamiatky, ale aj na tradície a zvyky, ktoré na Spiš so sebou prinieslo národnostne veľmi pestré obyvateľstvo. Tieto vyučovacie hodiny „v hrade“ sú veľkým prínosom pre deti, ktoré tak majú skvelú príležitosť dozvedieť sa veľa nového v jedinečnom prostredí.

 • Ľudové piesne, sú zábavné, vyčaria úsmev a všetci ich poznáme zo svojho detstva. Môžeme si ich zanôtiť na oslave, skrátiť si nimi dlhú cestu autom, ale aj pripraviť si ich na besiedku v škole. Žiaci 1. – 3. ročníka našej školy sa naučili krásne ľudové piesne a potešili nás spevom na súťaži Slávik Slovenska. Keďže všetci súťažiaci spievali s veľkým nadšením a radosťou, bolo pre porotu veľmi náročné vybrať víťazov. Nakoniec sa porota rozhodla nasledovne:

  1. miesto Soňa Brejková (3. A)

 • Okresné kolo celoštátnej recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín sa konalo dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Mestskej knižnice v Kežmarku. Našu školu reprezentovali v I. kategórii žiačky Kristínka Hanesová, ktorá získala vo svojej kategórii pekné 2. miesto a žiačka Sonička Brejková, ktorá úspešne obhájila prvenstvo z minulého roku a postupuje na kraj. Žiaci Ninka Oravcová a Tomáš Štefaňák reprezentovali II. kategóriu. Tomáš sa vo svojej kategórii umiestnil na krásnom 2. mieste. Odborná porota v III. kategórii ocenila aj žiaka Filipa Kuzmu, ktorý si obhájil prvenstvo z minulého roku a postupuje do vyššieho kola súťaže na krajské kolo. Víťazom okresného kola gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

 • Slávnostný zápis do prvého ročníka aj tento rok prebehol v našej škole netradičným spôsobom. Naši budúci prváci sa stretli v podmorskej ríši, kde nám preukázali svoje vedomosti a zručnosti.

  Veríme, že sa im naše prostredie veľmi páčilo a už teraz sa do školy veľmi tešia. Na budúcich prváčikov sa veľmi tešíme aj my.

  V škole im želáme veľa radosti, úspechov a dobrých kamarátov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

Fotogaléria

Právne informácie