Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 3341487

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Olympics in English language

  V pondelok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku s rekordným počtom - 58 žiakov. Náročné úlohy (grammar, vocabulary, reading, role-play, picture story) nakoniec najlepšie zvládlo 14 žiakov, ktorí sa zároveň stali úspešnými riešiteľmi.

  Hranicu 60 percentnej úspešnosti, ktorú stanovujú propozície súťaže, dosiahli títo žiaci :

  v kategórii 1A : Š. Figlár,7.A, D.Adamjak, 7.A, A.Gočová, 7.A, T. Kredatus, 7.A,
  A.Alexyová, 7.B, V.Blahová, 6.A

 • Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 29.októbra 2018 (pondelok) riaditeľ rozhodol o riaditeľskom voľne z dôvodov uvedených v prílohe. Riadne vyučovanie pokračuje po jesenných prázdninách 5.11.2018.

 • Beh Ľubicou

  Dňa 28. septembra sa naši žiaci zúčastnili na športovom podujatí „Beh Ľubicou“, kde sme mali zastúpenie vo viacerých kategóriách. Zodpovedne reprezentovali našu školu a získali výborné umiestnenia. Prajeme im veľa športových úspechov v ďalších súťažiach.

  Výsledky:

  Nina Ďuricová 3. A – 2. miesto

  Tereza Džadoňová 3. C – 3. miesto

  Radoslava Sloveňáková 4. B – 3. miesto

  Erika Glevaňáková 7. B- 1. miesto

  Inés Bilinová 9.B – 3. miesto

 • Svetový deň mlieka v školách - 25. september

  Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

  Tejto téme sa venovali žiaci 2.C triedy spolu s tr. učiteľkou, ktorí celý týždeň dbali na to, aby súčasťou ich desiaty bol aj mliečny produkt. Celú mliečnu cestu od kravičky až po výrobu mliečnych výrobkov si žiaci prešli spolu s kravičkou Eličkou. Zážitkovým učením získali žiaci potrebné informácie o mlieku a mliečnych produktoch. Zároveň si sami pripravili mliečny banánový a jahodový kokteil a na záver doma spracovali projekt o tom, čo sa za tento týždeň naučili.

 • Čisté hory 2018

  Poslednú septembrovú sobotu sa žiaci 2.A, 5.A a 6.A spolu s triednymi učiteľkami opäť vybrali do Tatranskej Lomnice, aby pomohli napraviť to, čo spôsobili neporiadni turisti. Boli veľmi usilovní. Pozbierali plné vrecia odpadu. Pán Michal Jurčo, lesný pedagóg Štátnych lesov TANAPu napokon naložil na korbu auta 50 kíl odpadkov. Je to smutný rekord. Veríme, že turisti sa polepšia a my budeme budúci rok nachádzať už len huby a žaby.

 • Hodina angličtiny netradične

  Let me introduce myself alebo Dovoľte, aby som sa predstavil, bola téma, ktorá nás inšpirovala k netradičnej hodine anglického jazyka. Žiačky ôsmeho ročníka sa popri rozprávaní o svojich záľubách a obľúbených aktivitách v angličtine rozhodli uvariť aj svoje obľúbené jedlo – Hokkaido pumpkin soup (polievku z hokkaido tekvice). Postupovali podľa receptu, ktorý poznali z domácej kuchyne a pritom súčasne porovnávali recept zapísaný v anglickom jazyku. Názorné a netradičné hodiny sú vždy príjemnou zmenou pre žiakov a zároveň motivujú k učeniu sa, a v tomto prípade i k vareniu chutných jedál J. Ako sa dievčatám darilo si môžete pozrieť vo fotogalérii. Pre zaujímavosť prikladáme aj internetové odkazy na recepty v oboch jazykoch. Prajeme dobrú chuť!

 • Európsky deň jazykov

  Cudzie jazyky nie sú našim žiakom vôbec cudzie. 26. september v našej škole oslávili malí, väčší aj najväčší. Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka vyslali svojich zástupcov, ktorí dokázali, že angličtina pre nich nie je len predmetom v škole a nečítajú len učebnice. Počas pripravenej súťaže využili všetky svoje zmysly. Ochutnali pravý anglický čaj, pozreli a vypočuli si film Harry Potter and the Philosopher´s Stone, vlastnoručne si vyskúšali čarovné prútiky a pričuchli k prekladateľstvu a ilustrovaniu knihy. Pozrite si vo fotoalbume ako nám bolo spolu dobre...

 • Hasičské hobby 2018

  Pod týmto názvom sa konala výstava o dobrovoľných hasičských zboroch v okrese Kežmarok. Výstavu sme navštívili so žiakmi ŠKD dňa 12.9.2018 v priestoroch mestskej knižnice. Deti si pozreli vystavené uniformy, prilby, zástavy, staré fotografie a kresby svojich rovesníkov s hasičskou tematikou. Vypočuli si výklad pána Petra Knapika, okresného tajomníka dobrovoľného hasičského zboru, ktorý im priblížil prácu dobrovoľných hasičov, ktorí ju vykonávajú ako svoje hobby. Niektoré deti prejavili záujem o krúžok mladých hasičov.

 • Branné cvičenie

  Vedenie školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že plánované účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre 2.st. a pre žiakov 1.st. didaktické hry v prírode sa z dôvodov predpovede nepriaznivého počasia prekladá na 13.septembra 2018 (štvrtok). Príchod všetkých žiakov do školy je 8:45 hod., okrem tých, ktorí navštevujú ranný ŠKD. Predpokladané ukončenie cvičenia pre 1.st. je o 11:15 hod. a pre žiakov 2.stupňa 11:45 hod.

 • OZ "Hradná škola"

  Vážení rodičia a priatelia našej školy,

  ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie v minulom roku venovať 2 % zaplatenej dane občianskemu združeniu “HRADNÁ ŠKOLA”, ktoré už veľa rokov úspešne napomáha ku skvalitneniu materiálnych podmienok na škole i k samotnej výučbe. Vďaka Vášmu rozhodnutiu bola v roku 2018 /za rok 2017/ nášmu občianskemu združeniu poukázaná peňažná suma vo výške 793,59 EUR. Tieto peňažné prostriedky budú ako každý rok použité na podporu vzdelávacích aktivít v našej škole.

  Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že aj v roku 2018 môžete podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a jej novely - zákon č. 504/2009 Z. z ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, na aký účel sa použijú Vaše 2% zaplatenej dane. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch naše občianske združenie bude zaregistrované do Notárskeho centrálneho registra právnických osôb – poberateľov 2 % podielu zaplatenej dane za rok 2018.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

Fotogaléria

Právne informácie