Navigácia

Kalendár

Počet návštev: 2887513

Novinky

 • Pozvánka na oslavu 125.výročia vzniku školy a udelenie riaditeľského voľna

  Vážení rodičia a priatelia školy, dňa 15.decembra 2023 (piatok) o 13:00 hod. sa v MsKS v Kežmarku uskutoční kultúrne vystúpenie žiakov pri príležitosti 125.výročnia vzniku školy. Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú podujatia zúčastniť. Z tohto dôvodu riaditeľ školy udeľuje dňa 15.12.2023 všetkým žiakom riaditeľské voľno.

 • Výcvik korčuľovania je zahájený

  V tomto školskom roku sme naplánovali výcvik všetkých žiakov na obdobie troch mesiacov, jedenkrát v týždni. Žiaci sa tešia a účasť na výcviku je nad očakávanie.

 • Mesiac úcty k starším

  Milí starí rodičia, rodičia a známi, dovoľte nám srdečne vás pozvať na kultúrne podujatie , ktoré si pre vás s láskou pripravili vaše vnúčatá a detičky pod vedením pani vychovávateliek školského klubu. Bližšie informácie v prílohe. Tešíme sa na vás!

 • Pobytový projekt Kinderwerkstatt

  Karpatskonemecký spolok (Karpatendeutscher Verein) opäť usporiadal projekt Kinderwerkstatt, ktorý sa realizoval počas prvého októbrového týždňa pobytovou formou v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici. Projekt je pravidelne vedený umelcom Helmutom Bistikom v nemeckom jazyku a je určený pre piatakov zo základných škôl so štatútom tried nemeckej národnostnej menšiny.

  Kinderwerkstatt je zameraný na individuálnu prácu detí, na ich predstavy spojené s realizáciou myšlienok, názory, kreatívnu tvorbu, výtvarné práce, ale aj na spoznávanie regiónu. Tohoročnou témou podujatia bol „Les a jeho tajomstvá“ (Der Wald und seine Geheimnisse)

 • Oznámenie o zrušení teplého obeda

  Na základe rozhodnutia riaditeľa ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok, sa dňa 16.novembra 2023 (štvrtok) neposkytuje pre žiakov teplý obed v školskej jedálni. Všetkým žiakom, ktorí odoberajú obedy, bude v tento deň poskytnutá bageta v cene obeda.

 • Hodina biológie pre piatakov trochu inak

  Chcete zaujať žiakov na hodine? Napríklad aj takto ... viď príloha

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme v našej škole zorganizovali aktivity v súlade s témou podujatia „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“.

  V pondelok, 23. októbra 2023, sa všetci žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili aktivít súvisiacich s knižnicou, čítaním, tvorením, dramatizáciou a zážitkovým vyučovaním.

  Deň sme odštartovali rozhlasovou reláciou, v ktorej boli žiaci oboznámení s významom Medzinárodného dňa školských knižníc a tiež s priebehom podujatia. Okrem rozhlasovej relácie bola odvysielaná aj rozprávka O Jankovi a Marienke - Hänsel und Gretel – v nemeckom jazyku, ktorú prerozprávali naši ôsmaci.

 • Exkurzia - Planetárium v Prešove

  Dňa 9.10.2023 žiaci piateho ročníka navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. V prednáškovej miestnosti si pozreli prezentáciu o pohyboch Zeme, Mesiaca a mesačných fázach. Následne sa presunuli do kupoly planetária, kde sledovali program Doska, či guľa? Dozvedeli sa zaujímavosti o tom, aké názory mali ľudia v minulosti na tvar zeme, sledovali súhvezdia, hviezdy, Slnko a ich pohyb po oblohe.

 • Priebeh účelového cvičenia

  Žiaci začali deň teoretickou prípravou, pokračovali nácvikom evakuácie školy a následne sa presunuli do areálu kynológie. Branné cvičenie začalo ukážkami práce so psami kežmarských kynológov. Po skončení ukážok sa žiaci 1. a 2. stupňa pod vedením svojich učiteliek presunuli ku pripraveným stanoviskám, kde mali možnosť si zašportovať ale aj skúsiť si streľbu zo vzduchovky, nosenie zraneného a prácu s ochrannými prostriedkami - v réžii CO okresného úradu KK, hasenie prúdom vody, ošetrenie zraneného, poskytnutie prvej pomoci, orientáciu v prírode pomocou svetových strán, zaškolenie k použitiu hasiacich prístrojov pod vedením zástupcu firmy Livonec a pod. Účastníci mali možnosť vidieť výbavu mestskej polície ako aj ich vozidlo a informovať sa, čo je obsahom ich práce. Žiaci prežili pekné športovo-branné dopoludnie a naučili sa ako postupovať v mimoriadnych situáciách. Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým zainteresovaným organizáciám a jednotlivcom, ktorí boli nápomocní pri organizovaní podujatia.

 • Európsky deň jazykov

  Dňa 26. septembra 2023 sme v našej škole uskutočnili projektové vyučovanie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Žiaci sa dopoludnia zoznámili s témou tohtoročnej výzvy: „Jazyk v mojej škole/triede“. Na zadanú tému vytvárali žiaci kreatívne plagáty, ktorými chceli spropagovať všetky jazyky prítomné v našej škole. Sprievodnými aktivitami boli prezentácie žiakov, ktorí sa zúčastnili v minulom školskom roku projektov Erasmus + v zahraničí a to v krajinách ako napr. Holandsko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko. Aj učitelia cudzích jazykov sa zapojili a pripravili pre žiakov Kahoot kvíz a jazykové spoločenské hry, ktoré deti veľmi zaujali. V jazykovom kútiku predstavili žiaci spoločne s pani učiteľkou prácu s ozobotmi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
  Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok
 • riaditeľ školy +421 52 4523983
  zástupkyne riaditeľa +421 52 4468639
  ekonomické oddelenie +421 52 4468640
  zborovňa 1.-4.ročník +421 52 4468641

  odhlasovanie z obedov - Andrea Ilavská 0908 745 161, mailom: jedalen@grundschule.sk

  číslo účtu - Školský klub detí: SK78 1111 0000 0066 1910 1005
  číslo účtu - Školská jedáleň: SK15 1111 0000 0066 1910 1072
  e-mail: riaditel@grundschule.sk, zastupca@grundschule.sk

Fotogaléria

Právne informácie